• logo
  • Dom Pomocy Społecznej
    "Leśny" w Zaskoczynie

Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 42  osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla 58 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom zgodnie z obowiązującym standardem świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca.  Placówka położona jest w spokojnej i cichej okolicy, bardzo malowniczo w środku lasu, teren placówki jest ogrodzony i strzeżony, wokół budynków są trawniki i rabaty kwiatowe.

Dom podzielony jest na dwa budynki, parterowy pozbawiony barier architektonicznych oraz piętrowy z windą. Do dyspozycji mieszkańców są pokoje mieszkalne, jedno-, dwu-, i trzy-osobowe wyposażone w system przyzywowy, przytulnie urządzone z uwzględnieniem indywidualnych upodobań mieszkańców.

Na parterze w budynku głównym znajduje się Kaplica, w której w każdy piątek odbywają się Msze Św. Dom posiada własną pralnię.

 

Priorytetowym celem placówki jest traktowanie każdego mieszkańca z godnością i szacunkiem. Działania personelu nastawione są na zapewnienie bezpieczeństwa, rozwijanie zainteresowań, aktywizację oraz działalność kulturalno-oświatową.

Na terenie placówki znajduje się punkt biblioteczny, działający na podstawie porozumienia podpisanego z Biblioteką we wsi Mierzeszyn. Mieszkańcy mają możliwość wyboru książek i czasopism oraz codziennej prasy.

Na terenie placówki znajduje się również sala doświadczania świata, wyposażona w różnorodne urządzenia m.in. projektory, światłowody, lampy plazmowe i aromatyczne, kolumny wodne.

 

Na co dzień dostępne są różne formy terapii tj. zajęcia manualne, teatralne, zajęciach plastyczne oraz kulinarne. Codziennie odbywają się również ćwiczenia ogólnokondycyjne, usprawniające i ogólnorozwojowe.

Na terenie placówki znajduje się sala ćwiczeń wyposażona w sprzęt sportowy tj. bieżnia, stepper, rower stacjonarny, wioślarz treningowy. Wszystkie zajęcia dostosowane są do  indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz jego możliwości psychofizycznych.
 

 

Wokół domu znajduje się część ogrodowa i wypoczynkowo-rekreacyjna, bogata w zieleń, pozbawiona barier architektonicznych, wyposażona w ławeczki oraz huśtawki. Na terenie znajdują się również dwie zadaszone altany z grillem, gdzie podopieczni mogą spędzać wolny czas na świeżym powietrzu, służą one również do organizacji różnorodnych imprez okolicznościowych.

Raz do roku mieszkańcy korzystają z turnusu rehabilitacyjnego, uczestniczą również w wycieczkach, zabawach, balach, piknikach i innych imprezach okolicznościowych.

Placówka nastawiona jest na podtrzymywanie więzi i kontakty rodzinne mieszkańców. Dla odwiedzającej rodziny i znajomych zapewnione jest pomieszczenie gościnne oraz możliwość korzystania z bezpiecznego parkingu.

 

 

W naszej placówce mieszkańcy mają możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych a także rzeczy wartościowych. Szereg usług tj. opiekę, pielęgnację, rehabilitację społeczną, różne formy terapii, oraz pracę socjalną świadczy wykwalifikowany personel. Zapewniamy także wsparcie i porady psychologiczne.

Dom zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską oraz umożliwia korzystanie z usług lekarzy, w tym lekarza psychiatry oraz zapewnia dojazd do lekarzy specjalistów.
 

  • RPO
  • BIP
  • Powiat Gdański
  • Gmina Trąbki Wielkie
  • PCPR

Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas:
229694 osób