• logo
  • Dom Pomocy Społecznej
    "Leśny" w Zaskoczynie

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie informuje,

że poszukuje kandydata do pracy

1. stanowisko pracy: pielęgniarka

2. wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy ( praca zmianowa)

3. rodzaj umowy: umowa o pracę

4. miejsce wykonywania pracy: DPS w Zaskoczynie

5. ilość wolnych stanowisk: 2

6. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

b) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

c) nieposzlakowana opinia,

d) wykształcenie: uprawniające do wykonywania zawodu-dyplom w zawodzie, prawo wykonywania

zawodu,

e) minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki.

7. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) sumienność, uczciwość, samodzielność,

c) umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi,

8. Zadania wykonywane na stanowisku:

- wykonywanie czynności medycznych na zlecenie lekarza,

- sporządzanie dokładnych sprawozdań o chorych mieszkańcach,

- pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu,

- wspieranie mieszkańca i pomoc w rozwiązywaniu jego problemów,

- wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych.

9. Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej

opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych

osobowych. Dz. U. 2016 r. poz. 922.”

- kserokopia prawa wykonywania zawodu.

10. Wymagane dokumenty należy złożyć:

w kadrach lub w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie.

  • RPO
  • BIP
  • Powiat Gdański
  • Gmina Trąbki Wielkie
  • PCPR

Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas:
218006 osób