• logo
  • Dom Pomocy Społecznej
    "Leśny" w Zaskoczynie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny" Informuje że poszukuje kandydata do pracy, na stanowisku OPIEKUN

Zaskoczyn, 26.09.2017 r.

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie informuje,

że poszukuje kandydata do pracy:

1. stanowisko pracy: opiekun

2. wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy ( praca trzyzmianowa )

3. rodzaj umowy: umowa o pracę

4. miejsce wykonywania pracy: DPS w Zaskoczynie

5. ilość wolnych stanowisk: 2

6. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) wykształcenie: średnie lub policealne o profilu: w domu pomoc społecznej lub opiekun medyczny,

wyższe pedagogiczne,

e) mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.

7. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) sumienność, uczciwość, samodzielność,

c) umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.

8. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) działanie na rzecz mieszkańców, w ramach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego,
b) współpraca z pracownikami pierwszego kontaktu oraz kontynuowanie realizacji zadań

wynikających z indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, opracowanych przez zespół

terapeutyczno – opiekuńczy,
c) pomoc mieszkańcom w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny

(mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, karmienie, pomoc w słaniu łóżek, zmianie bielizny

pościelowej i inne),
d) aktywizowanie mieszkańców w celu zwiększenia ich samodzielności życiowej,
e) dbanie o sprawność fizyczną i psychiczną mieszkańców m.in. poprzez codzienne spacery na

świeżym powietrzu, gimnastykę, gry i zabawy ruchowe
f) dbanie o zdrowie mieszkańców

g) organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz udział w imprezach integracyjnych,

kulturalnych, sportowych i turystycznych,
h) dbanie o porządek w lokalu mieszkalnym,
i) dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców,
j) dbanie o odzież, obuwie i mienie mieszkańców oraz utrzymanie ich w należytej czystości

i porządku.

9. Wymagane dokumenty:

- Aktualne CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy

zawodowej opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.

o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2016 r. poz. 922.”

10. Wymagane dokumenty należy złożyć:

w kadrach lub w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie.

  • RPO
  • BIP
  • Powiat Gdański
  • Gmina Trąbki Wielkie
  • PCPR

Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas:
218004 osób